#ดำเนินการการเปิดอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำอาหาร-ขนม ศกร.ตำบลมูโนะ

วันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ครูตำบลมูโนะ ดำเนินการการเปิดอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำอาหาร-ขนม โดยมีนายอับดุลรอแม สสมะแอ ครู คศ.1 มาเปิดอาชีพครั้งนี้ ทั้งนี้มีนางสาวรัชติภรณ์ สะมะแอ เป็นวิทยากรสอน ณ ศกร.ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

0:09 / 0:36

0:01 / 0:48

+24

ความรู้สึกทั้งหมด

2Paau Zee และ Hasnah Maspo