#การเข้าฐานเรื่องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในตู้ปลาการจัดสวนหย่อมจัดสวนน้ำ

นักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายมาหะมะเพาซี สาแลแม ครูอาสาฯ พร้อมด้วยบุคลากรครู และนักศึกษา 4 ศกร. เข้าร่วมการเข้าฐานเรื่องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในตู้ปลาการจัดสวนหย่อมจัดสวนน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#ผลการประกวด

👉รางวัลชนะเลิศ ศกร.ตำบลปาเสมัส

👉รางวัลรองชนะเลิศ ศกร.ตำบลปูโยะ

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศกร.ตำบลมูโนะ

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก

+8

ความรู้สึกทั้งหมด

7Paau Zee, Syuhaida Mamad และ คนอื่นๆ อีก 5 คน