#การเข้าฐานเรื่องปฏิบัติการจัดสวนน้ำจัดสวนหย่อม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายมาหะมะเพาซี สาแลแม ครูอาสาฯ พร้อมด้วยบุคลากรครู และนักศึกษา 4 ศกร. การเข้าฐานเรื่องปฏิบัติการจัดสวนน้ำจัดสวนหย่อม โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#ผลการประกวด

👉รางวัลชนะเลิศ ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก

👉รางวัลรองชนะเลิศ ศกร.ตำบลปาเสมัส

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศกร.ตำบลมูโนะ

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศกร.ตำบลปูโยะ

+66

ความรู้สึกทั้งหมด

5Thidarat Thmprdt, Hasnah Maspo และ คนอื่นๆ อีก 3 คน