#ดำเนินการจัดโครงการอบรมการให้ความรู้การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดนักศึกษา สกร.อำภอสุไหงโก-ลก

#ดำเนินการจัดโครงการ

Read more

#ร่วมจัดเตรียมสถานที่พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทรายทอง อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

#ร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ 2567 โดยมีชุดการแสดงชื่อ”Four fun cultures สกร.ชายแดน สี่ศิลป์หรรษา สกร.ชายแดน ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more