ลดภาระประชาชน!! ตรึงราคาก๊าซ LPG อีก 3 เดือน มีผล 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 67

ลดภาระประชาชน!! ตรึงราคาก๊าซ LPG อีก 3 เดือน มีผล 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 67

ได้เฮออกอีกรอบ!! หลังรัฐบาลตรึงราคาก๊าซ LPG

อีก 3 เดือน มีผล 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 67 ช่วยประชาชน

ลดค่าครองชีพ

กระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 พบว่ายังมีแนวโน้มราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยจะกระทบต่อราคาสินค้าและบริการในประเทศส่งผลต่อเนื่องถึงค่าครองชีพของประชาชน

ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงมีมติเห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งผลให้มีราคาขายปลีก ดังนี้

– ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาท

ต่อถัง 15 กิโลกรัม

– ตรึงราคาต่ออีก 3 เดือน

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 67

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องทำน้ำอุ่น และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

123123