#พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก / ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก และ นางอุไรวรรณ บัวอ่อน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส/กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมกันถ่ายรูปหมู่คณะ ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ความรู้สึกทั้งหมด