ติดต่อเรา

ศกร.ตำบลตะมะยูง

หมู่ที่ ๓ บ้านคลองหงษ์ ตำบลตจะมะยูง อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์ 073 561124, 0649738726 , 087 836 2952

โทรสาร 073 561124

E-mail : Ksntamayung@gmail.com