โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ตามโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ดำเนินกิจกรรมโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้

1.รับชม(MV) เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

2.กิจกรรมประกวดการคัดลายมือ

3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น Telling Story เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

4.กิจกรรมเรียนรู้เรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

5.กิจกรรมแข่งขันการอ่าน

6.กิจกรรมรับสมัครอาสาสมัครรักการอ่าน

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร