นิเทศติดตาม การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ดำเนินกิจกรรมโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มานิเทศติดตาม การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส