มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (สกร.อำเภอศรีสาคร)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู ดำเนินการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (สกร.อำเภอศรีสาคร) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาต่อไป ณ สนามหญ้าเทียม Ruso Areena อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส