นักศึกษาชมรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด และชมรมTo be number one ร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (สกร.อำเภอศรีสาคร)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู ดำเนินการให้นักศึกษาชมรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด และชมรมTo be number one เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (สกร.อำเภอศรีสาคร) ณ สนามหญ้าเทียม Ruso Areena อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส