#การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภายใต้โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (สกร.อำเภอศรีสาคร)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา ซือรี ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (สกร.อำเภอศรีสาคร) มีวัตถุประสงค์เพื่อเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มีพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร ณ สนามหญ้าเทียม Ruso Areena อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส