กิจกรรมเคารพธงชาติ สกร.อำเภอศรีสาคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ คณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สกร.อำเภอศรีสาคร โดยมีคณะผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอ บุคลากรในสังกัด สกร.จังหวัดนราธิวาส ภาคีเครือข่าย และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีทีมองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร ได้ขับร้องเพลงมาร์ช ในครั้งนี้ด้วย ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส