กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอศรีสาคร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ โดยมีนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ นำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส