โครงการ English For fun ภาษามหาสนุก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จิตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบล กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการ English For fun ภาษามหาสนุก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส