โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จิตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบล กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำและสร้างสื่อต่างๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ณ โรงแรมเซาท์เทอนแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา