โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จิตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธาน พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครู กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา และยกระดับการสร้างโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และเป็นการจุดประกายทางความคิดในการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส