กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑.สันทนาการพาสนุก ๒.แนะนำตัวเองแบบมีท่าประจำตัว ๓.ประกวดแข่งขันการอ่าน ๔.เกมส์เหยียบลูกโป่ง ๕.แนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น ณ โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส