ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครู และนักศึกษาที่ประสบอุกภัย(น้ำท่วม) ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

บรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567

Read more