โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาประสบการณ์การเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานราชการ ที่ทำหน้าที่การสอน โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา