ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครู และนักศึกษาที่ประสบอุกภัย(น้ำท่วม) ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และบุคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครู และนักศึกษาที่ประสบอุกภัย(น้ำท่วม) ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 เนื่องจากสถานการณ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เกิดฝนตกหนักและหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน สถานศึกษา จนเกิดความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โดยลงพื้นที่ มอบเครื่องนุ่งห่ม ของใช้ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู และนักศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ พื้นที่ตำบลทั้ง 6 ตำบล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส