มอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยครู มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2567 แด่คณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส