โครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาครพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักการในการบริหารการเงินได้ถูกต้อง โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

421664073_1981205462276754_94726139152000185_n-1024×683.jpg