โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้คณะครู ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และกรรมการ/เลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต. ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส