ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนมีนาคม ครั้ง 4/2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธาน ในการประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4/2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้มีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส