จัดกิจกรรม co – learning Space ร้อยรักผ่านลูกปัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลสุวารี นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม co – learning Space ร้อยรักผ่านลูกปัด โดยมีนางสาวฟารีดะฮ์ กาเราะ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวเมาะ ยูโซ๊ะ บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรสอน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส