โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPa

วันที่ 11-12 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวสาลีนา สะมะแอ ตำแหน่ง ครู และนางสาวซารุนี อีซอ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPa ณ โรงเเรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสามารถดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น โดยมี นางสาวนุรัต วรกฎ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฝาง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยกรในการอบรมฯ ในครั้งนี้