โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิตอลในการเรียนรู้สำหรับพนักงานราชการที่ทำหน้าที่สอน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวรัชนีกร มะแตหะ ครู ศรช.พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิตอลในการเรียนรู้สำหรับพนักงานราชการที่ทำหน้าที่สอน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา