# ประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567 #

วันที่ 19 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์ สาและ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ ประชุมคณะครู ศกร.ตำบลโคกสะตอ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนการออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาดชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ระหว่าง วันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 และโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก้วกัลยาในดวงใจ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส