“โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน”

วันที่ 2 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ คณะครู ศกร. ตำบลโคกสะตอ และคณะครู บุคลากร สกร. อำเภอรือเสาะ ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน” โดยมี ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมมีดังนี้

-รับชม นิทรรศการ 2 เมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ — รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-กิจกรรม “ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน”

-กิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ “ม่วงเทพรัตน์” ดอกไม้ประจำพระองค์

-กิจกรรมเรียงความเรื่อง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในดวงใจ

-กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง “รอมฎอน” เดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

ณ. ห้องสมุดประชาชน’’เฉลิมราชกุมารี’’อำเภอรือเสาะ