# ดำเนินการ “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโคกสะตอ” (ศส.ปชต.ตำบลโคกสะตอ) #

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวนูรีดา เทษา ครูอาสาฯประจำศรช. ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำตำบลโคกสะตอ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสาวอ (ศส.ปชต.สาวอ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 – 4 ณ.ศกร.ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส