ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสำนักงาน สกร.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นางสาวนูรีดา เทษา ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลโคกสะตอ พร้อมด้วยนางสาวซานีซ๊ะ รือละตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลบาตง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสำนักงาน ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการ ณ สกร.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส