#จัดอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรปลูกหญ้าเนเปียปากช่อง #

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวพนิดา บือราเฮง ครูอาสาตำบลโคกสะตอ จัดอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรปลูกหญ้าเนเปียปากช่อง ณ.บ้านไอร์กลูแป หมู่ 2 ตำบลโคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส