# โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอรือเสาะ #

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ครูศกร.ตำบลโคกสะตอ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอรือเสาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามโรงเรียนบ้านยะบะ อุปการวิทยา ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส