ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลวาตานียะห์ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 3 มกราคม 2567

Read more