ประชุมองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะมอบหมายให้นางซากียะ มูสาลี ครูอาสาฯปอเนยาะ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอรือเสาะ ดำเนินการชี้แจงและเตรียมความพร้อมของกิจกรรม ในการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอรือเสาะที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น เพื่อเข้าร่วมการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส