โครงการแนะแนวการศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางซากียะ มูสาลี ตำแหน่ง ครูอาสาฯ ปอนาะ นำนักศึกษาปอนาะเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา ระว่างวันที่ 12- 13 ธ.ค. 2566 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือเสาะ ณ ห้องสมุดประชาขนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส