กิจกรรม ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คำคม ข้อคิด จากครูต้

Read more

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลวาตานียะห์ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 3 มกราคม 2567

Read more

เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more