บุคลากร ศกร.ตำบลกาลิซา พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงนโยบายจากที่ได้ประชุมร่วมกับ สกร.จังหวัดนราธิวาส พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลกาลิซา พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงนโยบายจากที่ได้ประชุมร่วมกับ สกร.จังหวัดนราธิวาส พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนรินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส