นางสาวจุฬารัตน์ ปานพืช ตำแหน่ง ครู เข้าร่วม โครงการเสริมส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบคิดประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน Creativity-Base Learning

วันที่ 21-22 มีนาคม

Read more

นางสาวอานูรา มาทวี ครูอาสาฯตำบลกาลิซา พร้อมด้วย นางมาฮานี สมะแอ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำศรช. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลกาลิซา

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more