บุคลากร ศกร.ตำบลกาลิซา นำนักศึกษา ศกร.ตำบลกาลิซา เข้าร่วมกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลกาลิซา นำนักศึกษา ศกร.ตำบลกาลิซา เข้าร่วมกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส