ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน

เลขที่ 58 หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0936976214

E-mail : dahspmc@gmail.com