ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลกะลุวอ (ศกร.ตำบลกะลุวอ)

หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 085 548 4133

E-mail : kaluwo@hotmail.com