ติดต่อเรา

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบางปอ

หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโต๊ะดัง ตำบลบางปอ

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 087-9692708

E-mail :bangpor.04@gmail.com