7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส