รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2567ณ ตลาดตำบลดุซงญอ

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นางนูรีย๊ะ มิหิแอ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ตลาดตำบลดุซงญอ