#ปลูกผักและดูแลแปลงเกษตร

————————————————————————————-

วันที่ 17 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ปลูกผักและดูแลแปลงเกษตร ในบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ณ สกร.อำเภอจะแนะ

+19

ความรู้สึกทั้งหมด

12Hidup Sematara, Fanee Bado และ คนอื่นๆ อีก 10 คน