#ประชุมบุคลากร

—————————————————————————

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมาย บุคลากรสกร.อำเภอจะแนะ ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในการจัดโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ สกร.อำเภอจะแนะ

+7

ความรู้สึกทั้งหมด

8คอดีเย๊าะ รับไทรทอง, Nureesa Yusof และ คนอื่นๆ อีก 6 คน