#กิจกรรมจิตอาสา 2 เมษายน

—————————————————————————————

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายโยฮัน เบ็ญฮาวัน นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีกิจกรรมทาสีรั้วหน้า สกร.อำเภอจะแนะ,กิจกรรมปลูกต้นไม้,และทำความสะอาดรอบๆบริเวณ สกร.อำเภอจะแนะ

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอจะแนะ

0:09 / 0:29

0:04 / 0:38

+76

ความรู้สึกทั้งหมด

11