ร่วมพัฒนา ผูกผ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ และจัดสถานที่เตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ร่วมพัฒนา ผูกผ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ และจัดสถานที่เตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน สกร.อำเภอจะแนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย